visiškai aiškus


visiškai aiškus
crystal

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

  • visaaiškis — vìsaaiškis, ė adj. (1) BŽ528; Ser kuris visiškai aiškus, suprantamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šviesus — šviesùs, ì adj. (4) K, DP59,67,137,468,560, Š, DŽ, šviẽsus, ì (4) KlbIII11(Lkm), Tvr, Žln, Rtn, šviẽsus, ì (2) DP64,339,560 pršn. tamsus. 1. SD145,177, H, H183, R, R244, MŽ, MŽ326, K, Sut, M, L, LL243, Rtr, KŽ kuris šviečia, apšviečia ką,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvas — gyvas, à adj. (3) 1. turintis gyvybę, gyvenantis, nemiręs: Aš regiu jį gyvą, vedantį minias į kovą S.Nėr. Likau gyvas, sveikas ir džiaugiuos Dbk. Gyvumo gyvas, bet nebesu sveikas Šts. Žmogus nei gyvas, nei miręs S.Dauk. Mano motyna dar gyvà K.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidas — palaidas, à adj. (3), pãlaidas (3b) 1. K, Dov nepririštas, neuždarytas, nesupančiotas: Palaidi galvijai, nebesurasdami savo kiemų, maurojo, bliovė ir blaškėsi po kaimą A.Vien. Po pievas ašvienis palaidas vaikščio[ja] J. Pančioja: palaidas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikišti — prikìšti, prìkiša, o (prìkišė) 1. tr. priartinti ką prie ko: Kalvienė nušlepsėjo prie durų, prikišo ausį, pasiklausė ir atsargiai atidarė duris A.Vencl. Paskui prikišo ugnelę, ir malkos tuojau ėmė liepsnoti J.Balč. Prikišaĩ prie dantukų ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stovėti — stovėti, stovi (stovia Dv, stovna BzBkXXVII183, stauna K, BzBkXXVII183, BIII163; N, ėja), ėjo K, Rtr, Š; L 1. intr. SD353, H, MŽ, Sut, N, K, LL238, Rtr būti stačiam, laikantis ant kojų, nejudėti, neiti iš vietos: Sėskis, ko stovi! NdŽ. Stoviu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaizdus — vaizdùs, ì adj. (4) Š, DŽ, NdŽ, KŽ; M 1. gerai matomas, aiškus: Vaizdì giria, kurią iš tolo galėjai matyti J. Ten jūra ir vaizdūs krantai, kiek toly akim užmatai V.Myk Put. vaizdù n. NdŽ, KŽ: Vaizdu žiūrėti nuo kalno J. Vaizdu žiūrėti, kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švarus — švarùs, ì adj. (4) K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. R, MŽ, N, Amb, LL13,117,221, Rtr nesupurvintas, nesuteptas, neužterštas: Ūkinyko rankos negali būt švãrios – viskas an ūkinyko rankos Ssk. Negi ant ašies galo nešiojau – juk ant kaklo buvo, švãrūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • megauniversitetas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: megauniversitètas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai: mega universitetas. Giminiški naujažodžiai: diduniversitetis; mefedronas; megamiestas. Pateikta: 2011 11 25.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas